1

מרכיבי התיק

2

3

תאריך התחלה

תאריך סיום

דמי ניהול (ב-% לשנה)

עמלות פעולה (ב-% לפעולה)

אנא סמנו את הרכב תיק ההשקעות המבוקש. הבהרה: סך הרכב ההשקעות צריך לעמוד על 100% סה״כ


סה״כ הרכב תיק : 100%

תאריך התחלה