• דף הבית
    • השקעות
     ארגונים

     agio-logo-Institutes

     ארגונים רבים מנהלים רזרבות כספיות, המהוות למעשה 'כספי ציבור'. ניהול זה דורש מדיניות וניהול סיכונים מפורט ואחראי, מעקב ובקרה על הכספים ואיכות ניהולם, הרמת דגלים ועוד. אנו מספקים שירות ופתרון מקצועי מלא ואיכותי בתחום זה, ומשמשים כ'שומרי הסף' לארגונים רבים – ציבוריים, ממשלתיים, מוסדיים, מוסדות השכלה ועוד.

     agio-logo-kibutzh

     הקיבוץ הינו תאגיד קהילתי-עסקי המנהל את כספי העסקים והקהילה. אנו מלווים את ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ ואת ועדת ההשקעות שלו בקביעת מדיניות ההשקעות, בקבלת החלטות להשקעה וביישומן. שירות אובייקטיבי זה מסייע בשמירה על נכסי הקיבוץ ועל כספי חבריו, מסייע להנהלה הכלכלית בשליטה ובבקרה וחוסך בעלויות הניהול.

     havarot logo new

     חברות נוהגות לנהל ולבצע את הפעילות שבליבת העסקים. הגם שניהול הנכסים הנזילים שנצברו אינו חלק מליבת העסקים, הוא מהווה משימה חשובה הדורשת ידע מקצועי, מעקב שוטף, בקרה, דיווח ועוד. אנו מחזקים כגורם מקצועי את יכולתה של הנהלת החברה בביצוע משימות ניהול הכספים שלה ומסייעים לה בניהול, בבקרה ובדיווח.

     ניהול
     סיכונים

     agio-risk

     שירות זה מסייע להנהלת החברה לנתח את התמונה הגדולה של החשיפות למט"ח ולריבית, לקבוע מדיניות לניהול וכן לבצע את העסקאות מול המערכת הבנקאית. עסקאות גידור ועסקאות המרה הן פעולות שלגורמים הבנקאיים יש בהן יתרון על הלקוחות, קטנים כגדולים.

     חדר עסקאות מט״ח

     אג'יו, באמצעות שירות חדר עסקאות המט"ח, מתמחה בניתוח חשיפות מט"ח של חברות תוך פישוט המורכבות של ההשפעה המטבעית והסיכון לחשיפה הנוצרת, ביצירת פתרון ישים, יעיל ונוח לתפעול תוך הפחתת המאמצים הניהוליים.

     המחלקה הכלכלית

     חברות זקוקות לעבודות כלכליות לצורך יצירת עסקאות, לצורכי דיווח חשבונאי ועוד. המחלקה הכלכלית באג'יו מספקת מענה מקצועי ושירותי מעולה לצרכים אלו בביצוע עבודות כלכליות מגוונות עבור לקוחותינו במגוון נושאים ותחומים. שירות זה מסייע לכלל הצרכים של הנהלת הארגון ולהחלטות העסקיות והריאליות שלו.

     השקעות
     פרטיים

     agio-personal-logo-new-04 (003)

     לקוחות Agio Personal נהנים מייעוץ השקעות אובייקטיבי המותאם לצרכיהם, תוך מימוש הידע, הכלים והניסיון שצברנו בליווי לקוחות גדולים. לקוחות אלו מקבלים ייעוץ השקעות אישי והתאמה מלאה של פתרונות השקעה באמצעות מכשירים מגוונים כולל השקעות אלטרנטיביות. השירות מיועד למשפחות עם היקף כספי של עד 12מיליון ₪.

     agio-family-office

     ניהול הוליסטי של נכסי המשפחה על כלל היבטיו המורכבים והמגוונים. שירות זה מיועד ללקוחות עם היקף גדול מאוד של נכסים וצרכים נלווים המאפיינים משפחות וחברות משפחתיות. השירות כולל טיפול בכלל נכסי המשפחה, ניהול צוות ויועצים ונותני השירות המומחים של המשפחה, פיקוח בקרה ודיווח על הנכסים ועוד. השירות מיועד למשפחות עם היקף כספי העולה על 12מיליון ₪.

 • חדר ניתוח
 • אודות
 • הספר: להצליח בניהול השקעות
 • צור קשר

מאי במדדי אג'יו: חודש חיובי בתיקי ההשקעות

כמו בחדשים רבים בשנה האחרונה, על תיקי ההשקעות פעלו שני כוחות מנוגדים: האחד נובע ממרכיבי התיקים בחו"ל והשני נובע מהאחזקות (הטבעיות) של התיקים בשוק המקומי.

ההשפעה העולמית על התיקים במאי היתה חיובית, אבל ההשפעה של המרכיבים המקומיים היתה שלילית.

בעולם, בעיקר בארה"ב, חודש מאי בשווקים נפתח במגמה שלילית כהמשך לאפריל, אך במהלך החודש האופטימיות חזרה והניעה את השווקים לעליות ואת התיקים – לתשואות חיוביות. מה שיצר את האופטימיות הוא נתונים כלכליים חיוביים יחסית, שלימדו על יציבות בשוקי העבודה, במדדי המחירים, בפעילות הצרכנית ועוד. תמונה זו נראתה שונה משמעותית מזו שהיתה בחודש אפריל שקדם לה, או אז השווקים והמשקיעים חששו כי הריבית בארה"ב לא תרד אלא אולי אף תעלה.

לעומת זאת, בישראל, חלה הרעה בתמונה הכלכלית, החששות ממדיניות הממשלה, ומהודעת הריבית של בנק ישראל. כתוצאה מכך נרשמה עליה בעקום התשואות והפסדים באג"ח הארוכות. כתוצאה מאותה הרעה בתמונה הכלכלית, שוק המניות בישראל פיגר באופן משמעותי אחר הביצועים במדדי המניות בעולם. 

בשורה התחתונה ובסיכום חודשי, מדדי תיק האג"ח ירדו קלות ואילו מדדי תיקי האג"ח עלו באופן מורגש. נציין כי מרכיבי חו"ל בתיקים היו התורם החיובי העיקרי בתיקים.

חולשה באחזקות בישראל ועליה עקב מרכיבי המניות בחו"ל

שוק המניות בישראל היה במגמה מעורבת כאשר המניות הגדולות (בהובלת הבנקים) ת"א 35 עלו 2.6% אך לעומתו, המניות הבינוניות והקטנות ירדו בחדות יחסית (במשיכת ענף הנדל"ן) ת"א 90 ירד 3.1%. התוצאה, על פי הרכבי המניות בתיקי הציבור, היא עליה מתונה של 0.79% בלבד במרכיב המניות הישראלי בתיקים.

לעומת מניות ישראל, מרכיב מניות חו"ל בתיקים משך את המדדים כלפי מעלה עם תשואה של 4.16%, זאת לאחר קיזוז של הדולר, שירד במאי בשיעור של 0.61%. בסיכום, מדד תיק המניות עלה במאי בשיעור נאה של 2.64%.

כאמור, במדדי תיק האג"ח היתה תוצאה שלילית. באפיקי האג"ח צמודי מדד, וכן באג"ח במח"מ קצר וריבית משתנה נרשמה עלייה, אך לעומתם, ממשלתיות במח"מ ארוך וקונצרניות שקליות ירדו החודש, זאת לאור הציפיות לריבית גבוהה לאורך זמן.

בסיכום כולל תיק אג"ח ללא מניות רשם כאמור תשואה שלילית של 0.18% אך לעומת זאת, כל התיקים המעורבים ותיק מניות הניבו תשואות חיוביות ככל ששיעור המניות היה גבוה יותר, וגם זאת, כאמור בהובלת מניות חו"ל.

 

בניגוד לעולם – ביצועי המדדים בישראל עלולים להמשיך ולהפגין חולשה

בתקופה האחרונה האווירה בשוק ההון המקומי היתה של "הזדמנות" כניסה טובה, גם בשוק המניות וגם באפיקי האג"ח. בפועל נראה כי נדרשת זהירות לגבי העתיד מאחר ואתגרי הביטחון עשויים ליצור גם אתגר כלכלי.

במישור של התשואות הממשלתיות, עליית ה- CDS על אג"ח ממשלת ישראל בחו"ל, החלה לחלחל אל העקום בשוק המקומי. נכון, בארה"ב האג"ח הממשלתיות הן דולריות ובישראל כמובן שקליות, אבל ככל שהפער גדול והתשואות על אג"ח ממ. ישראל בחו"ל ממשיכות להיות גבוהות מהתשואות בישראל – והשקל לא מאיים להתחזק באופן משמעותי – משקיעים רואים ערך ארביטרז'י מסוים ומוכנים לממש אותו למרות סיכון המטבע שבתווך.

כך, לאחר שנים רבות, עקום התשואות הממשלתיות בישראל, עלה אל מעל לעקום האמריקאי, החל ממח"מ בינוני. הסיכון של המשק הישראל תומך בהמשך עליית התשואות בישראל ונראה כי מגמה זו בתחילתה.

באשר לשוק המניות המקומי, גם הוא מוערך בשוק כ"הזדמנותי", אבל כלכלת ישראל נמצאת תחת איום משמעותי. ישראל נמצאת בעיבורה של מלחמה אזורית שלמרבה הצער נראה כי ביחס להיום –הזמן לסיומה ארוך מהזמן שעבר מתחילתה. קשה להניח כי כלכלת ישראל, הפירמות והציבור, לא ישלמו מחיר כלכלי של צמיחה מתונה ואינפלציה גבוהה ולכן, שוק המניות עשוי להמשיך להיות תחת לחץ.

בהקשר זה, תיקים בעלי מרכיב גבוה של אג"ח צמודות וכן מרכיב גבוה של אחזקות בחו"ל, יצלחו את החדשים או השנים הקרובות, בצורה טובה יותר.

הסבר על המדדים

מדדי אג'יו מבוססים על הרכבי התיקים הקיימים על פי נתוני האמת של בתי ההשקעות המובילים בישראל ביניהם: אלטשולר שחם, פעילים, מגדל שוקי הון, הפניקס, אי.בי.איי, הראל פיננסיים, מיטב, תפנית דיסקונט,UNIQUE , אפסילון, פסטרנק שהם ואזימוט. הנתונים מתקבלים מהגופים המנהלים מעל 80% מתיקי ההשקעות של הציבור. המדדים הנבנים מנתונים אלו עוקבים אחר 'תיק ההשקעות המצרפי' של הציבור ומהווים מדדי ייחוס והשוואה (בנצ'מרק) אובייקטיביים לצורך השוואת ביצועים ותוצאות של גופי ייעוץ וניהול השקעות, ביצועי תיקי השקעות מנוהלים, תיקים מיועצים בבנקים, קרנות השתלמות ועוד.

 

גילוי נאות – אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ

יתכן ואנו מספקים או נספק שירותים בקשר למוצרים הפיננסיים סחירים או בלתי סחירים לגביהם אנו מספקים ייעוץ, לרבות שירותי עבודות כלכליות ובדיקת נאותות כלכלית לקרנות ולחברות המנפיקות ני"ע לציבור, בתמורה או ללא תמורה, וכן עשויה להיות לנו זיקה לגופים המנהלים באופן בו אנו מקבלים מהם החזרי דמי ניהול, דמי הפצה, או שכר טרחה (בכובענו כבעלי רישיון מנהל תיקים משווק). למניעת כל ספק, כלל השירותים האמורים והזיקות האמורות (ככל שיהיו) לא מהווים ולא יהוו שיקול פסול או אסור בקשר להמלצותינו להשקיע או לא להשקיע במוצרים פיננסיים או בגופים מנהלים (לרבות באמצעותם) כלשהם. ככל שאת/ה מעוניין/נת בבדיקת שמות המוצרים הפיננסיים או הגופים המנהלים שאנו מספקים להם או בקשר אליהם שירותים, או שיתכן ויש לנו זיקות אליהם – אנא פנה/י אלינו.

 

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

תוצאות מחשבון זה אמורות לשקף את ביצועי העבר של תיק תיאורטי על פי מדדי השוק בהרכב תיק תיאורטי זה שאותו המשתמש מכניס על דעת עצמו ואשר במרבית המקרים הוא אינו תואם במדויק את הרכבו של תיק ההשקעות ו/או את התשואות שהיו בפועל עבור משתמש כלשהו. התוצאות מהוות אינדיקציה כללית בלבד לתוצאות אפשריות ולא סופיות בתיק השקעות בעל הרכב דומה בתקופה בה המשתמש יבחר. הנתונים והתוצאות הן פרי תחשיב תיאורטי המופעל על תיק תיאורטי והם עשויים להיות נתונים לפרשנות ואף שגויים והם אינם חולקים על נתוני הבנק ו/או גורם אחר היועץ או מנהל עבור לקוחותיו. המשתמש במחשבון יעשה זאת על דעת עצמו ולפי שיקול דעתו ואין אנו אחראים על התוצאות בשום דרך וכמובן שאין לראות במחשבון זה ו/או בנתונים ו/או בתוצאותיו כל המלצה לפעולה.

1.1.  לצורך השימוש במחשבון, יידרש המשתמש למסור לחברה למסור פרטים כנדרש במחשבון.  מובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלה לפי חוק, יחד עם זאת, בלא למסור פרטים אלו לא יוכל המשתמש לעשות שימוש במחשבון.

1.2.    השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי על מנת:

1.2.1. לספק למשתמש את השימוש במחשבון.

1.2.2. לשמור כל פרט שמסר המשתמש (לרבות פרטיו האישיים) במסגרת מאגר מידע של החברה.

1.2.3. ליצירת הקשר עם המשתמש.

1.3.    החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים מזהים של המשתמש, אלא במקרים המפורטים להלן:

1.3.1. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כל מידע אודות המשתמש לצד שלישי;

1.3.2. בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.

לעיון בספר חדש מאת ד"ר גדעון בן נון ״להצליח בניהול השקעות״