ניהול השקעות

אג'יו הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים אשר פועלת בתחום הייעוץ ומתפקדת כ'שומרת הסף' עבור שורה ארוכה ומגוונת של ארגונים ובהם חברות, קיבוצים ומוסדות שונים.

כגוף המקצועי היועץ והמלווה את הארגון בניהול ובהשקעת הנכסים הפיננסיים, אנו פועלים מול ועדות ההשקעה ומנהלי הכספים בארגונים כדי להגדיר את מדיניות ההשקעות. לאחר מכן אנו מסייעים ביישום המדיניות ביעילות, תוך חיסכון בעלויות באמצעות גופים מנהלים בארץ ובעולם. כמו כן, אנו בונים עבור הארגון את מערך הדיווח הכולל דוחות ניהוליים, דוחות בקרה ועוד. , אנו פועלים באופן אובייקטיבי כשומרי הסף של הארגון ומנהליו למציאת פתרונות השקעה איכותיים ובחתירה מתמדת להוזלת דמי הניהול.

בחרו בארגון שלכם:

השירות מיועד לגופים האחראים על ניהול נכסים בהיקף גדול או על כספי ציבור, ניהול אשר דורש מדיניות, בקרות ודיווח. בין לקוחותינו נמנים קרנות השקעה ציבוריות, תאגידים הפועלים בהסדרת המדינה, עמותות ומוסדות פילנתרופיה, מוסדות להשכלה גבוהה ועוד. בגופים אלו ניתן למצוא גורמים מקצועיים, ועדות השקעה ובעלי תפקידים המסתייעים בנו כדי לנהל את השקעות הארגון. אנו מלווים את ועדת ההשקעות של הארגון בקביעת אסטרטגיית ההשקעות וביישומה מול מנהלי התיקים והקרנות. לאחר תהליכי היישום ובחירת המנהלים אנו מרכזים את הנתונים לצורך יצירת דוחות בקרה, ומשמשים זרוע מקצועית עבור מנהלי הכספים בארגון לצורך פיקוח ובקרה יעילים המתבקשים כאשר מדובר בכספי ציבור.

הבקרה השוטפת מבוצעת על ידי צוות היועצים המלווה את הארגון, זאת באמצעות קשר רציף עם מנהלי ההשקעות של הלקוח ועם הבנקים. באמצעות ייפוי כוח למידע אנו רואים את מערך הנכסים, בוחנים את איכות הניהול והביצועים, את עלויות הניהול ועוד. במקרים של חריגה, הפרה, גביית דמי ניהול או מס שגויים, ירים צוות היועצים דגל ויסייע בטיפול בסוגיה שזוהתה ובמעקב הדרוש.

שירות מוסדיים

על פי רוב, ארגונים מנהלים כספים בעלי מהות ציבורית. הדבר מחייב מדיניות השקעות וניהול סיכונים מאוזן. עם זאת, המדיניות נועדה להשגת מטרות ההשקעה של הכספים, ואנו מסייעים לבנותה כך שהיא תאזן בתבונה בין הצורך בתשואה לבין הצורך בשמירה על כספי הציבור.

אנו מחזקים את ועדת ההשקעות בישיבותיה השוטפות, בבקרה אחר מדיניות ההשקעות ועדכונה מעת לעת על פי צרכיו המשתנים של הארגון ועל פי סיכוני השוק השונים.

ההשקעות מבוצעות על ידי מנהלי השקעות בארץ ובעולם. אנו עובדים עם כל המנהלים על בסיס מקצועי, ללא העדפה, אינטרס או תגמול. אג'יו מנהלת נכסים בהיקף נרחב גם בעולם, ולכן יש לה קשרים ויכולת להציע מנהלי השקעות מובילים מהעולם ללקוחותיה, תוך מימוש יתרון לגודל עבור לקוחותיה.

על קבוצה זו נמנים קרנות ומכשירי השקעה כגון: קרנות גידור, קרנות להשקעות ריאליות בנדל"ן או בחברות פרטיות וקרנות אשראי שאינן מפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך. אנו פועלים כשומר הסף עבור לקוחותינו גם במגזר זה. הידע והפרקטיקה שפיתחנו באג'יו לאורך שנים רבות מנגיש ללקוחותינו את הקרנות האיכותיות ביותר, לעתים בעלויות נמוכות מהמקובל בשווקים ותוך בקרות נוספות והגברת השקיפות.

הבקרה השוטפת מבוצעת על ידי צוות היועצים המלווה את הלקוח, זאת באמצעות קשר רציף עם מנהלי ההשקעות והבנקים של הלקוח. באמצעות ייפוי כוח לקבלת מידע אנו בודקים את מערך הנכסים, בוחנים את איכות הניהול ועלויותיו, את הביצועים ועוד.

אג'יו משמשת כבקר השקעות אשר שומר על ניהול סיכונים ועל התנהלות נכונה. אנו שואפים להרים את הדגל במקרים של עלייה בסיכון מסוים או במקרים של הזדמנות למהלך השקעה העשוי לתרום למצבו הפיננסי של הלקוח, כמו גם במקרים של חריגה או הפרת הנחיות לקוח, גבייה שגויה של דמי ניהול ועוד.

הדוחות ללקוחות החברה נבנים על ידי צוות של משרד מאחורי הקלעים .(Back-Office) בניית הדוחות מבוצעת בהתאמה לצורכי הלקוח, לייעוד הכספים, למבנה המשפטי ולדרישות אחרות של הלקוחות. הדוחות מספקים ללקוחותינו תועלת ניהולית רבה, מאחר שהם מותאמים לצורכיהם הספציפיים.

כסף לא מושג בניסיון לעשות כסף,

הוא מושג כשעושים דברים בצורה טובה. - ג’ון וונאמייקר

המגזר הקיבוצי הוא נתח גדול בקרב לקוחותינו, ואנו מלווים עשרות קיבוצים בניהול נכסיהם הפיננסיים והריאליים. היכרותנו עם המבנה החברתי והעסקי של הקיבוץ, עם צרכיו המיוחדים בהווה ובעתיד,  עם תהליכי העבודה ועם אופיים של הוועדה הכלכלית, של תאגידי העסקים ושל צורכי הקהילה – הופכת את ניהול הכספים והייעוץ שלנו לאפקטיביים ומועילים ביותר למגזר לקוחות זה. אנו רואים בטיפולנו בקיבוצים את התמונה הגדולה והכוללת של נכסי הקיבוץ על כל תאגידיו: כספי הקהילה, כספי תאגידי העסקים וכספי קרן המילואים. לעתים אנו משלבים בניהול גם את כספי המפעל. כל אלו נהנים מניהול מרוכז של ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ באמצעותנו. בריכוז כל תאגידי הקיבוץ וכספיו סביב שולחן אחד זוכה הקיבוץ בניהול מקצועי המועיל לכלל הכספים תוך ראיית התמונה הכוללת של האינטרסים ושל צורכי החברים, שהם בעלי הנכסים.

ניהול ההשקעות המרוכז והמקצועי שלנו מספק לכל הגורמים – להנהלת הקיבוץ, לבעלי התפקידים השונים ולחברים – את השקט והביטחון הדרושים כדי לדעת שהכספים מתנהלים נכונה תחת עין בוחנת, בריכוז ידע ומשאבים ובדמי ניהול יעילים.

שירות קיבוצים

על פי רוב, קיבוצים מנהלים את כספי הקיבוץ ותאגידיו תוך מכלול יעדים, מטרות ושימושים. הדבר מחייב מדיניות השקעות מגוונת וניהול סיכונים מאוזן, העונה על צורכי הקיבוץ וחבריו. אנו מסייעים לבנותה כך שהיא תאזן נכונה בין כלל האינטרסים של הקיבוץ, החברים והתאגידים השונים.  

אנו מחזקים את וועדת ההשקעות בישיבותיה השוטפות, בבקרה אחר מדיניות ההשקעות ועדכונה מעת לעת על פי הצרכים המשתנים של הקיבוץ ותאגידיו ועל פי סיכוני השוק השונים.

ההשקעות מבוצעות על ידי מנהלי השקעות בארץ ובעולם. אנו עובדים עם כל המנהלים ללא העדפה או אינטרס או תגמול, אלא על בסיס מקצועי. אג'יו מנהלת נכסים בהיקף נרחב גם בעולם ולכן יש לה קשרים ויכולת להציע ללקוחות מנהלי השקעות מובילים מהעולם, תוך מימוש יתרון לגודל עבור לקוחותיה.

על קבוצה זו נמנות קרנות ומכשירי השקעה כגון קרנות גידור, קרנות להשקעות ריאליות בנדל"ן או בחברות פרטיות וקרנות אשראי שאינם מפוקחים על ידי הרשות לניירות ערך. אנו פועלים כשומר הסף עבור לקוחותינו גם במגזר זה. הידע והפרקטיקה שפיתחנו באג'יו לאורך שנים רבות, מנגיש ללקוחותינו את הקרנות האיכותיות יותר, לעיתים בעלויות נמוכות מהמקובל בשווקים ותוך בקרות נוספות והגברת השקיפות.

הבקרה השוטפת מבוצעת על ידי צוות היועצים המלווה את הלקוח, זאת באמצעות קשר רציף עם מנהלי ההשקעות השונים, הבנקים ועוד. באמצעות ייפוי כוח למידע אנו רואים את מערך הנכסים, בוחנים את איכות הניהול, הביצועים, עלויות הניהול ועוד.

אג'יו משמשת כבקר השקעות אשר שומר על ניהול סיכונים ועל התנהלות נכונה. אנו שואפים להרים את הדגל במקרים של עלייה בסיכון מסויים או במקרים של הזדמנות למהלך השקעה העשוי לתרום למצבו של הלקוח, כמו גם במקרים של חריגה או הפרת הנחיות לקוח, גבייה שגויה של דמי ניהול ועוד.

הדוחות ללקוחות החברה נבנים על ידי צוות של משרד אחורי (Back-Office). בניית הדוח מבוצעת בהתאמה לצרכי הלקוח, לייעוד הכספים, למבנה המשפטי ולדרישות אחרות של הלקוח. מאחר והדוחות מותאמים לצרכי לקוחותינו, הם מספקים להם תועלת ניהולית רבה.

לתאום פגישת היכרות השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

חברות ציבוריות ופרטיות עוסקות בפעילות עסקית מגוונת שמשמשת כתחום התמחותן. ניהול ההשקעות מבוצע פעמים רבות כתחליף לפיקדונות, כאשר בחברות אלו נדרש ניהול סיכונים קפדני הנובע הן מצורכי הבקרה והפיקוח הדרושים בגוף המשרת בעלי מניות, והן מדרישות הנזילות והשימוש ביתרות. מאחר שהחברה עשויה להידרש מחד לשימוש בכספים לצורך הפעילות העסקית, היא מוגבלת ביכולתה לקחת סיכונים. מאידך, סיכונים נמוכים משמעותם תשואה נמוכה – ואנו מסייעים ביישוב המתח בין השניים. כמו כן, אנו מספקים למנהלי הכספים בחברה את כלי הבקרה הדרושים לפיקוח על הכספים השייכים כמובן לבעלי המניות בחברה.

הדוחות נבנים עבור החברה על ידי צוות של משרד מאחורי הקלעים (Back-Office). בניית הדוח מבוצעת בהתאמה לצורכי הלקוח, לייעוד הכספים, למבנה המשפטי ולדרישות אחרות של הלקוחות. הדוחות מספקים להם תועלת ניהולית רבה מאחר שהם מותאמים לצורכי הלקוחות .

שירות חברות

על פי רוב, חברות מנהלות כספים השייכים לבעלי המניות. הדבר מחייב מדיניות השקעות וניהול סיכונים מאוזן, העונה על מיצובה של החברה. המדיניות נועדה להשגת מטרות ההשקעה של הכספים, ואנו מסייעים לבנותה כך שתאזן נכונה בין כלל האינטרסים של בעלי המניות.  

אנו מחזקים את ועדת ההשקעות בישיבותיה השוטפות, בבקרה אחר מדיניות ההשקעות ובעדכונה מעת לעת על פי צרכיו המשתנים של הארגון ועל פי סיכוני השוק השונים.

ההשקעות מבוצעות על ידי מנהלי השקעות בארץ ובעולם. אנו עובדים עם כל המנהלים ללא העדפה או אינטרס או תגמול, אלא על בסיס מקצועי. אג'יו מנהלת נכסים בהיקף נרחב גם בעולם ולכן יש לה קשרים ויכולת להציע ללקוחות מנהלי השקעות מובילים מהעולם, תוך מימוש יתרון לגודל עבור לקוחותיה.

על קבוצה זו נמנות קרנות ומכשירי השקעה כגון קרנות גידור, קרנות להשקעות ריאליות בנדל"ן או בחברות פרטיות וקרנות אשראי שאינם מפוקחים על ידי הרשות לניירות ערך. אנו פועלים כשומר הסף עבור לקוחותינו גם במגזר זה. הידע והפרקטיקה שפיתחנו באג'יו לאורך שנים רבות, מנגיש ללקוחותינו את הקרנות האיכותיות יותר, לעיתים בעלויות נמוכות מהמקובל בשווקים ותוך בקרות נוספות והגברת השקיפות.

הבקרה השוטפת מבוצעת על ידי צוות היועצים המלווה את הלקוח, זאת באמצעות קשר רציף עם מנהלי ההשקעות השונים, הבנקים ועוד. באמצעות ייפוי כוח למידע אנו רואים את מערך הנכסים, בוחנים את איכות הניהול, הביצועים, עלויות הניהול ועוד.

אג'יו משמשת כבקר השקעות אשר שומר על ניהול סיכונים ועל התנהלות נכונה. אנו שואפים להרים את הדגל במקרים של עלייה בסיכון מסויים או במקרים של הזדמנות למהלך השקעה העשוי לתרום למצבו של הלקוח, כמו גם במקרים של חריגה או הפרת הנחיות לקוח, גבייה שגויה של דמי ניהול ועוד.

הדוחות ללקוחות החברה נבנים על ידי צוות של משרד אחורי (Back-Office). בניית הדוח מבוצעת בהתאמה לצרכי הלקוח, לייעוד הכספים, למבנה המשפטי ולדרישות אחרות של הלקוח. מאחר והדוחות מותאמים לצרכי לקוחותינו, הם מספקים להם תועלת ניהולית רבה.