אג'יו היא חברה פרטית ותיקה ומנוסה, העוסקת בייעוץ לצורך קבלת החלטות פיננסיות ויישומן. החברה בעלת רישיון לניהול תיקים, אך אינה מנהלת כספים ומבצעת עסקאות בשוק ההון, אלא מתמקדת בהחלטות ובביצוען בשווקים הפיננסיים באמצעות מנהלי השקעות ובנקים בארץ ובעולם, חדרי עסקאות ועוד.

החברה מנוהלת על ידי ד"ר גדעון בן נון, בעל ניסיון רחב ומגוון שנצבר לאורך כשלושה עשורים של פעילות במספר תחומים של שוקי הכספים וההון. בחברה עובדים גם צוותים ותיקים, מקצועיים ובעלי ניסיון רב. החברה ואנשיה מרכזים ידע רב ומגוון שנצבר לאורך שנים במסגרת קשריהם עם לקוחות רבים.

אג'יו משקיעה רבות בבניין ידע, במחקר, בשיטות עבודה עדכניות, בכלי תוכנה ובמודלים שונים המסייעים בהבנת התמונה הגדולה ובקבלת ההחלטות הפיננסיות בתחום ההשקעות וניהול הסיכונים. לפיכך, לקוחותינו נהנים מייעוץ ומליווי מקצועי ואובייקטיבי בתחומי המימון, ההשקעות וניהול הנכסים, מרמה מקצועית ומשירות מהגבוהים והאיכותיים ביותר בישראל.

ראיית עולם

אג'יו מנגישה ללקוחותיה ייעוץ נרחב, שירות מקצועי וסיוע בהחלטות. החברה שומרת על האינטרסים של הלקוח ודואגת למימוש מטרותיו וצרכיו בניהול הנכסים וביישום ההחלטות השונות. לפיכך, אנו משקיעים רבות בכלים ובידע מקצועי, בשירות איכותי ובכלים בעלי ערך רב עבור הלקוח.

אנו רואים עצמנו כ'שומר הסף' של הלקוח – גורם אשר פועל לטובתו, בשירותו, ללא הטיות ושיקולים זרים.

הייעוץ והשירות ללקוחותינו מבוצעים ביושרה ובאופן אובייקטיבי, בנאמנות ובאמינות. ערכים אלו משמשים כעקרונות בהירים וברורים המהווים ציר מרכזי בדרכי החברה ובפעילותה עבור לקוחותיה.

ניסיוננו מלמד כי הבנת צורכי הלקוחות, שיקוליהם ורצונותיהם, ביחד עם יכולתנו המקצועית הגבוהה ובשילוב עם שירות מקצועי ואישי מן המעולים שיש, מספקים להם תועלת רבה.

הדבר מתבטא בקשר מועיל וארוך טווח בינינו לבין לקוחותינו.